Ga naar de inhoudsopgave

Zmrw 9

SPSJAAL > ZmerwBIEZEUNDEREN DAG


18 Augustus is voor mij altijd 'n bijzondere dag... raar misschien maar op de 18de augustus is het voor mij nu precies 59 jaar geleden dat ik voor het eerst ging werken... de eerste dag dat ik geld ging verdienen. Ik begon toen bij Pietje Berkvens in Someren.
Ik wist dat er toen ook meer uit Asten daar gingen werken en ik fietste na 'n paar dagen van kennismaking daar met Toon Bosch mee die er al jaren werkte en mij 'n beetje wegwijs had gemaakt. Toon woonde ook in d'n Himmel, wij op 57 en Toon op 41. Dat ik het goed kan onthouden is omdat toen alles 18 was voor mij... nee 18 jaar was ik nog niet want ik was nog maar 14. Toen ging dat nog. 18 was magisch want ik begon de 18de, en verdiende 18 gulden en 18 cent, vandaar dat het makkelijk te onthouden is. Maar goed, volgend jaar is het 60 jaar geleden dat ik de domste zet in m'n leven heb gezet want welke idioot gaat er nu werken op z'n 14de als je eigenlijk best goed kon leren? Wie doet nu zoiets? Ja, ikke, stom varken. Ik dacht echt dat je "het" toen met werken kon verdienen maar ik kwam er toen al snel achter dat ik de verkeerde zet had gedaan... Mijn weg wat werken betrof was best 'n heel eind en voerde langs diverse plaatsen... van Berkvens Someren naar Picus Asten, toen in het leger, terug naar Picus, naar de Dresser in Helden Panningen, terug naar Picus, naar dakdekker van der Heijden in Someren-Eind, naar dakdekker Gielen in Asten, toen naar dakdekker van Lierop en naar dakdekker Hendriks... toen voor mezelf gewerkt met verhuur van muziek... ook nog bij ven Lieshout frikandellen in Helmond en toen kwam ik terecht bij de Pas in Someren in de tennis/squash-hal en vandaar naar de Kluis in Ommel. Tja het is 'n hele lijst geworden en dat allemaal door die ene domme dag... 18 augustus maar dan wel in 1959. Stom stom stom.MIN PURMOSIE-TIMIk weet dat jullie ooit gedacht hebben dat ik niet meer op zoek ben naar mijn juiste promotie-team... je weet wel zo'n team met vlotte leuke dames die me begeleiden als ik ergens naar toe ga als "Himmels.nl-promotor". Nee ik had ze nog steeds niet gevonden en het blijft 'n hele zoektocht. Nu vond ik toch nog 'n stel leuke dames die dat wel wilden doen maar dan moest het wel niet zo heet zijn dus kom ik er nu mee, nu de temperatuur weer 'n beetje als van ouds is. Ik wilde mijn foto-"shoet" gaan maken en meteen was het al lachen, ze hielden mij al 'n beetje voor de gek toen ik vroeg of ze er 'n beetje sexy gekleed bij konden gaan zitten.. dus met deze drie leuke "snoesjes" kon het wel 'ns lukken... "we n ut purbere"...DE ZOON ZUN WRRIK

Ik sprong 26 gaten in de lucht toen donderdagmorgen de regen naar beneden kletterde... ik was nog maar net thuis van het fietsen toen de eerste regen en onwersbuien over ons Brabant trokken. Hoe heerlijk kan regen zijn als je die zo hebt gemist... Het laatste stuk dat ik naar huis fietste van mijn dagelijks tochtje begon het al zachtjes te druppelen... Nee je kon de bloemen niet horen zingen van blijdschap maar ze zullen dat zeker hebben gedaan... net als ik... Ik ging zingend op de fiets op huis aan: I'm singing in the rain, i'm singing in the rain... etc. Heerlijk gevoel eindelijk verkoeling en s'middags viel het er werkelijk met bakken uit... op de garages naast ons huis stond het water erg hoog... de afvoer kon het niet zo snel verwerken maar er waren echt grote luchtbellen... zo groot als mandarijnen... en dat betekent dat er drie dagen regen gaat vallen... dat zeiden ze vroeger tenminste altijd. De zon heeft haar sporen achtergelaten... ik heb er enkele foto's van genomen... links de maisvelden die er af kan want er is niks van over, in het midden de groenstroken langs de fietspaden waar het gras geel is i.p.v. groen en rechts zie je 'n weiland... zonder koeien en zonder mals groen gras... hoelang gaat dit duren om het weer goed te krijgen, want, "tis nun trietun anblik"....INT BRAJJENee verdiept heb ik me er nooit in maar natuurlijk weet ik ook wel dat het er al heel lang is, het braille-schrift. Voor blinden en slechtzienden is dit de manier om te lezen... en dat gaat zoals he weet met de vingers. Het zijn allemaal vakjes van zes en de combinaties van tenhoogste 5 puntjes in 'n bepaald patroon is bepalend voor het te vormen woord. Hierboven heb ik 'n aantal "letters" en als je die goed hebt krijg 'n iets wat met mij te maken heeft... kom je er niet aan uit dan klik er op en je krijgt te zien wat er staat.HOE KOMME ZE DUR AN

Soms dan denk ik wel 'ns na over dingen die we zeggen of die we schrijven en dan denk ik meteen: "Wellekun Dokus h d naw wir bedaacht?" Neen nu het woord "pakken"... dat heeft zoveel betekenissen maar het had ook anders kunnen zijn. Pakken dat is iet nemen... maar pakken is ook 'n kartonnen doos waarin je iets verstuurd en om het nog vreemder te maken... in de kledingwinkel hebben ze honderden "pakken" hangen. Maar als ze nu die kleding in de winkel 'ns pukken hadden genoemd dan hadden we toch 'n probleem minder gehad. Pukken is geen Nederlands woord. Toch las ik weer dat het woord pukken wel weer bestaat... wanneer je iemand kust en er blijft 'n afdruk achter dan noemen ze schijnbaar dat je gepukt bent. Maar als je je bloese tot helemaal bovenaan dicht knoopt noemen ze dat schijnbaar ook gepukt, je overkend pukken... nouja, ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik wilde het eigenlijk hebben over het woord "Peddelen".... Peddelen is eigenlijk niks meer dan op je gemak en voor je plezier fietsen. Het behoord bij peddelaar en dat woord hebben wij uit het Engels overgenomen: To Pedal. Fietsen dus, de trappers of de pedalen in beweging brengen en houden. Een pedaal is dus 'n soort hefboom die met de voet wordt bediend maar dat is eigenlijk ook al niet meer zo want peddelen wordt ook niet alleen met de voet gedaan maar dat doen ze ook bij het kanovaren en die doen dat niet met de voet... Raar woord eigenlijk dat peddelen. Het komt van het fietsen... pedalen en als je het zoekt op internet bij google krijg je plaatjes van mensen in 'n kano...DIALECT LEZEN EN SCHRIJVEN -
DIEJALEKT LZE EN SCHREVE


Ik heb vaak gedacht zouden de mensen ons dialect wel kunnen lezen als ik dat schrijf hier? Zou men wel weten wat er staat zonder al te veel na te denken? Ik vind dat het nu eenmaal past bij Himmels want wij praten dialect en de mensen die dat niet goed kunnen, b.v. mensen die niet van Asten komen, die moeten er maar wat meer moeite voor doen om het te lezen. Toch zal ik hier 'n klein kort verhaaltje schrijven, links in het ABN en rechts in het dialect zodat je 'n beetje wegwijs bent gemaakt in "oons taltje".Wij Astense jongeren hebben altijd wel gehouden van kermis houden in ons eigen dorp maar ook daar buiten in de omliggende dorpen.
Ik ging vroeger niet alleen naar Asten kermis maar ook die van Heusden, van Deurne, van Liessel en van Someren en niet te vergeten die van Ommel en van Vlierden
Ik hield van de Cakewalk, die wij de Jimmie noemden, de autoscooter en vooral van de rups met die flos.
Later toen we ouder waren gingen we matinee-dansen op de klanken van 'n leuke band meestal ook hier uit de buurt.
We keken ook naar de meisjes... Marie en Leentje... twee meisjes uit Deurne die ik niet meer zal vergeten.
Wat me ook altijd bij is gebleven is dat ik met m'n kameraad naar Brouwhuis kermis ging en we 'n beetje scharrelde met twee zusjes.
Dat die jongens uit Brouwhuis dat niet zo leuk vonden bleek wel toen we naar huis wilde gaan, van onze fietsen hadden ze de ventielen los gedraaid en weg gegooid... wij moesten helemaal te voet naar huis en dat was 'n heel eind dat kan ik je wel vertellen.
Toch blven we kermissen leuk vinden... en nu Peer? Nu niet meer, ik kom er nooit meer. Niet op die van buiten ons dorp maar ook niet die van Asten. Ik heb het voortaan wel gehad.


Wij Aastusse joong hebbe altijd wel gehaawe van kerremus haawe in oons eige durrup mer k dr buite in de umliggende durruppe.
Ik ging vruuger nie alleen noa Aste kerremus mer k die van Heuze, van Deurze, van Leissul en van Zummere en nie te vurgete die van Ommul en van Vlierde.
Ik hiel van de Keekwk, die wij de Zjimmie noemden, de autoskoeter en vural van de rups m die flos.
Latter toen we awwer ware ginge we mattieneej danse p de klanke van un leuk orkesje mistal k hier uit de buurt.

We keke k noa de meiskus... Murriej en Lintje... twee meiskus uit Deurze die ik nie mer zal vurgete.
Wa me k altijd bij is geblivve is d ik m minne kammeroad noa Brawwus kerremis ging en we un bietje scharrulde m twee zeusters.
D die joong uit Brawwus d nie z leuk vonne bleek wel toen we noa huis wilde goa, van oons fietse han ze de funtiellekus los gedrjd en weg gegid... wij moeses hilleml te voewt noa huis en d is un hil eind d kan ik w wel vurtelle.
Toch blivve we kerremusse leuk veine... en naw Peer? naw nie mer, ik kommur noit mer. Nie p die van buite oons durrup mer k nie die van Aaste. Ik heb ut wel vort gehad...

HIMMELS | NIJS | VRUUGER | SPSJAAL | VURHALEN | MUZZIEK | WEETJES | KULTUUR | ALLE FOTO'S HIMMELS | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu