himmels.nl


Ga naar de inhoudsopgave

ptreeje

SPSJAAL > In ut Leecht
UT ZITTER OP EN VUR MIJ GESLAAGD
Ik had gehoopt op 'n tachtig personen, en dan zou ik al tevreden zijn geweest maar het werden er ruim 25% meer en dan glunder ik... honderd en twaalf gezellige mensen, waar onder veel uit d'n Himmel en oud-Himmelnaren moet ik bedanken omdat ze zijn komen kijken en luisteren naar mij, Peer Welten (57), naar de eerste aflevering van "Zal 'k us wa vurtelle", wat ik ineen had gezet omdat Himmels.nl vijf jaar bestaat.. Aan de vele reacties, bijna allemaal positief is dit zeker voor herhaling vatbaar. Ik wil nog wel 'n paar dingetjes op 'n rijtje zetten. Ik had enkele pagina's volgeschreven wat ik zou gaan vertellen en waarover ik wilde vertellen, maar ik had niet in de gaten dat het zoveel tijd in beslag zou nemen. Ik had pas 1,5 bladzijde van mijn "littanie" gehad en toen was er al ruim 'n half uur om, op zich niet zo erg maar nu ging het soms wat te lang over een en hetzelfde onderwerp. Ik wilde niet van te voren precies op schrijven wat ik wilde zeggen want ik vond dat het allemaal "spontaan" moest gaan... gewoon vertellen zoals het in me opkomt. Daardoor heb ik verschillende dingen achterwege moeten laten die ik wel van plan was te vertellen en er nu eigenlijk te weinig verschillende dingen aan bod zijn gekomen. Dat is eigenlijk wel wat jammer... Ik wil me ook verontschuldigen als ik het te veel over school en juffrouw de Vent heb gehad maar hiermee is het hoodfstuk juffrouw de Vent afgesloten... Let wel en dat had ik eigenlijk ook nog apart moeten vermelden... Het verschil tussen Jufrouw de Vent, de schooljuf en Mejuffrouw de Vent, de vrouw thuis en prive is levensgroot want als we ooit bij haar thuis waren werden we op van alles getrakteerd en werden we als we haar b.v. in de tuin hielpen door haar "in de watten gelegd".. Het is jammer dat ze het verschil, misschien onbewust, zo groot maakte. Ze wist waarschijnlijk niet wat voor 'n inpact haar doen en laten heeft gehad op de schoolkinderen van toen. Maar goed hiermee is dat hoofdstuk voor mij gesloten... Dat Gerard Bukkems kwam met 'n envelop met 'n brief uit d'n Echte Hemel vond ik geweldig... 'n brief van "hunne vadder" die op 12 juni, de dag van mijn verhaaltjes, 99 jaar is geworden ook al kon hij dat hier niet vieren, hij deed dat heel zeker wel boven in de Hemel, boven, met de rest van die lieve Himmels mensen. Ik kreeg er 'n rilling van toen ik dit las...Ik heb geprobeerd om er 'n gezellig middagje van te maken en ik denk dat het ook wel gelukt is. Voor de mensen die niks met de Hemel of Voordeldonk te maken hebben zal het misschien minder interessant zijn geweest maar van diverse van deze "buitenstaanders" heb ik toch vernomen dat zij het naar de zin hebben gehad en zeker weer aanwezig zullen zijn als er 'n vervolg komt. Dit vind ik fijn om te horen, dan heb ik het niet voor niets gedaan allemaal. Mijn dank gaat ook uit naar Leo Gabriels die het allemaal bedacht en zorgde dat het overal in de media onder de aandacht werd gebracht, ook aan mijn vriend en goeie maat Jan van Eijk die zorgde voor het geluid samen met Marieke en zeker ook aan Jan Bukkems die twee liedjes ten gehoren bracht die prima bij het geheel behoorde, eentje over d'n Himmel en eentje over Voordeldonk. Natuurlijk 'n speciaal woord van dank aan de mensen van "In de Gloria" met aan het hoofd Marieke Zantingh - Cortooms die alles netjes voor elkaar hadden en alles uit de kast hebben getrokken om het evenementje te doen slagen... bedankt hiervoor Marieke... Leo en Jan hebben het geheel op video vastgelegd en ik zal er af en toe wat stukken hier van laten zien op Himmels.nl zodat je nog 'ns kunt nakijken wat ik zoals te vertellen had. Bedankt aan iedereen die deze dag voor mij onvergetelijk hebben gemaakt... en ook bedankt voor de gulle gave in "ut schopnetje"... Ik denk dat ze vroeger in de grote kerk niet zoveel ophaalden als ik hier op die zondagmiddag.. daar kan ik weer 'n hele tijd de website van in de lucht houden en de dingen betalen die ik nodig had voor dit "Gezellig Himmels Middugske"....
HIMMELS | NIJS | VRUUGER | SPSJAAL | VURHALEN | MUZZIEK | WEETJES | ALLE FOTO'S HIMMELS | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu