himmels.nl


Ga naar de inhoudsopgave

Gouw párre

SPÍSJAALIk heb de draad weer opgepakt van
"gouw párre"
himmelse gouden paren

begonnen weer met deze van
Tonny en Nellie van de Burg - Kuijpers
50 jaar getrouwd op 12 september 2018
Wim & Francien
Vaes - Matthey
(69)Piet en Annemarie
van Schaijk - Hoefnagels
(42 en 44)

Wim & Martha
van Bommel - van der Kuijlen
(49)


Hub & Liliane
Welten - Koolen
(57)Piet en Annie
Kanters - van Heugten
(61)


Tonny en Nellie
van den Burg - Kuijpers
(54)


Piet en Mia
Kortooms - Puts
(59)


Tinus en Corrie
Cortenbach - Zwartjes
(59)


Ria en Willy
van der Schouw - Mennen
(62)


Theo en Marianne
Cortenbach - Lutters
(59)


Toon en Mien
Cortenbach - Sterken
(59)


Fons en Siena
Verberne - van den Eijnden
(97)


Mia en Jos
Cortooms - van Schaijk
(42)


Piet en Anna
Bukkems - Berkvens
(30)Toon en Grada
van Loon - Pijpers
(90)


Johan en Grada
Kanters - Coolen
(49)


Hein en Miet
van der Wallen - van de Waarsenburg
(64)


Marinus en Lena
Engelen - Haazen
(40)


Huub en Anneke
van den Burg - van Dijk
(54)


Lambert en Tonny
van Helmond - Meulendijks
(10)


Jan en Riek
Welten - van Heugten
(61)


Toon en Betje
van der Steen - Boerenkamps

(84)

Ik wist allang eerder dat Mietje Engelen en Jan van Heugten (40a) 60 jaar getrouwd (diamant) maar ik had nog steeds geen foto van dat gebeuren dus heb ik gewacht tot ik er wel wat van kreeg via de familie en dat is nu gebeurd. Bij 'n 50 jarig huwelijk vind ik het al apart en als je dan ook nog de 60 kunt vieren is dat wel erg bijzonder. Dan behoor je ook op deze site 'n extra vermelding te krijgen ook was dat al in juli 2010. Ze zijn met de gouden parendag ook door het Mannenkoor extra toegezongen en in de bloemetjes gezet. Ik heb ze gefotosjopt om er 'n extra tintje aan te geven... Na het koper van 12.5 jaar, het zilver van 25 jaar, het goud van 50 jaar en het diamant van 60 jaar, nu op naar de Briljanten van 65 jaar...
Dat zou toch fantastisch mooi zijn.....


Martien en Tina
Engelen - van den Berkmortel
(40)


Jan en Miet
van Seccelen - Boerekamps
(26)


Ture en Siena
Slaats - Haazen
(20)


Bert en Truus
Janssen - Ernst
(53)


Jan en Stien
Bosch - Prijs
(41)


Bert en Marie
Hoefnagels - Cauven
(27)


Wim en Ellie
Martens - Welten
(57)


Leo en Joke
van Loon - Rotteveel
(90)


Driek en Anna
Welten - van Bussel
(57)Frans en Grarda
van Bussel - Waals
(29)


Sjaak en Nellie
Vaes - Hoebergen
(69)


Jos en Lenie
Manders - Hoefnagels
(25-27)


HIMMELS | NÉÉIJS | VRUUGER | SPÍSJAAL | VURHALEN | MUZZIEK | WEETJES | ALLE FOTO'S HIMMELS | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu