himmels.nl


Ga naar de inhoudsopgave

Lintjesrégen

SPÍSJAAL


Hiep hiep hoera voor
Wim Vaes (69) die vroeger ook in d'n Himmel woonde en zich nu al jaren inzet voor verenigingen. Vandaar dat Wim ook 'n koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor het vele werk wat hij doet en... belangeloos. Wat hij zoals doet? Al vele jaren (vanaf 1984) en vele uren zet Wim zich geheel belangeloos in voor voetbalvereniging NWC en Scouting Asten. Hij is op beide locaties (mede)verantwoordelijk voor terrein- en accommodatieonderhoud en verricht daarnaast vele andere hand- en spandiensten. Ook is hij beheerder van de blokhut Polderhonk van Scouting Asten, verantwoordelijk voor gebruik, verhuur, onderhoud en dergelijke. Omdat hij veel en vaak op het terrein aanwezig is, is hij een vraagbaak voor velen en een van de belangrijkste krachten binnen het vrijwilligerswerk. Ik heb hem pas nog bezig gezien toen ze van de scouting zakken tuinaarde verkochten en dan laat hij z'n stem ook goed horen.. "Wim zeurigd wel deddege potgrond van de scouting kopt".. Wim is 'n kei fijne vent... ik mag 'n graag.. Hij werd blij verrast op in de kantine van NWC. Wim ontving het lintje in die kantine van voetbalvereniging NWC. en hij was volgens insiders die er bij waren... "reuze trots" en dat mag ook, zeker als je al zoveel jaren bezig bent voor anderen en als je ook merkt dat je gewaardeerd wordt... Proficiat Wim namens d'n Himmel en we hopen dat je dat nog lang kan en blijft doen... sjapoo, petje af. Op de foto hieronder Wim met z'n vrouw Francien die 'n prachtige ruiker bloemen kreeg...
Dit keer ben ik nog 'ns terug gegaan naar 1988... inmiddels alweer 27 jaar geleden... En ik was wat aan het zoeken over onze damclub EAD Asten, je weet wel onze damvereniging die werd opgericht in 1940. Ik heb kortgeleden nog 'n stukje geschreven over die Astense vereniging omdat ze 75 jaar bestonden en verschillende Himmelnaren er lid van zijn geweest. Nu was ik in wat kranten aan het zoeken hierover en kwam ik iets tegen wat ik nooit heb geweten... Himmelnaar en damliefhebber Karel Verhaeg (22) was jarenlang niet alleen lid maar was ook lange tijd bestuurslid, secretaris en penningmeester, en kreeg in 1988 'n koninklijke onderscheiding voor het vele werk wat hij voor EAD deed. Karel was toen 69 jaar en hij was 20 jaar bestuurslid van EAD en hij was jarenlang de organisator van de plaatselijke wielerronde waar de baten naar diverse doelen gingen en ook voor 'n deel naar de damclub. Op Karels initiatief kwam in 1960 de jaarlijkse uitwisseling met VOS uit het Limburgse Spekholzerheide tot stand. Karel was de damclub, en de damclub was Karel. Hij is altijd trouw lid gebleven van de vereniging die ham zo na aan het hart lag. De foto is er eentje uit de krant dus niet al te duidelijk.


Ik zat nog 'ns te bladeren in de ouwe Peelbelangs van vroeger en toen kwam ik nog iets tegen wat ik helemaal niet wist... ik wist wel dat hij daar werkte maar niet dat hij er al zolang werkte. Ik heb het over de Himmelnaar Willem van Heugten (61) die werkzaam was bij Nedschroef in Helmond... Hij vierde zijn Robijnenjubileum... en dat is wel iets aparts, 40 jaren op hetzelfde bedrijf. De sprekers die toen het woord namen prezen de inzet van Willem en zijn gemoedelijkheid. De directeur haalde ook nog enkele dingen uit het verleden aan... In deze tijd van modernisering, eind jaren zestig, kwam Willem altijd op de fiets naar zijn werk en soms moest hij ook 's avonds nog werken en reed hij tussendoor ook nog even naar huis. Willem was magazijnbediende en werd door zijn bazen en collega's zeer gewaardeerd. De directeur nam na afloop nog even het woord en zei: "het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd en als blijk van grote waardering en erkenning van de verdienste van de heer van Heugten, deze de eremedaile in brons van Oranje Nassau te verlenen"... Alle familieleden waren zichtbaar ontroerd. Van de personeelsvereniging ontving hij als geschenk 'n "ruststoel"... Op de foto, (uit de krant), de opspelding van de madaille door de loco-burgemeester van Asten, Has van Brussel...


En weer viel iemand uit onze straat de eer te beurt om 'n lintje in ontvangst te nemen voor 'n bijzondere prestatie en dit keer is het
Jos Verheijen (56) die voor zijn vele vrijwilligerswerk. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumreceptie in clubhuis zaal Jan van Hoek waar de 40-jarige TWC Asten haar receptie hield. Wat Jos zoal deed? Van 1977 tot 1979 bestuurslid van de Toeristen Wieler Club Asten (TWC), waarvan van 1978 tot 1979 voorzitter, in de jaren ’80 was hij medeoprichter en penningmeester van de buurtvereniging ’t Klökse. Van 1986 tot 1990 trainer/coach van een jeugdteam van voetbalvereniging NWC. Hij bracht de jeugdige spelers voetbal kennis en voetbalplezier bij... Verder was Jos in 1988 tot 1992 coach van het waterpolo-jeugdteam bij zwemvereniging De Punderman. In 1989 heeft hij mede Hartpatiëntenvereniging Hartentroef Asten-Someren opgericht en hiervan was hij zeven jaar penningmeester en in 2011 heeft hij de taak van penningmeester weer overgenomen en is nu dus wéér een waardevolle vrijwilliger voor de hartpatiëntenvereniging. In 1999 is Jos Verheijen voor de tweede keer tot voorzitter gekozen van TWC. Al bijna vijftien jaar is hij een enorme stimulator voor de anderen in de vereniging. Naast het voorzitterschap is hij ook actief bij het organiseren van activiteiten binnen de vereniging, zoals de jaarlijkse clubkampioenschappen, de organisatie van de veldtoertocht, en dit jaar de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen. Of het al niet genoeg was was hij in de periode van 2002 tot 2008 bestuurslid van het koor Stage Fright uit Lierop. Hij zorgde voor de sposors bij het 25-jarig bestaan van het koor in 2010. Van 2002 tot 2011 was Jos lid van het Georganiseerd Overleg bij de gemeente Helmond. Dan verdien je toch ook 'n lintje en wij als Himmelnaren en Oud-Himmelnaren zijn erg trots op hem, ere wie ere toekomt... Jos je mag met trots laten zien dat je Koninklijk bent onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau. De verenigingen zijn zeker trots op jou... Op de foto krijgt hij de speld uitgereikt door burgemeester Vos onder het toeziend oog van zijn vrouw... De andere foto 'n trotse Jos..."sjapoo Jos, gij béént nun echten dúzendpoot, zo moesen er nog veul meer zijn"....


Volkomen verdiend en ere wie ere toekomt... Het is weer lintjes tijd en ik zit al 'n paar dagen op het nieuws te kijken wie er dit keer 'n lintje krijgt van verdienste, voor vrijwilligerswerk, voor inzet voor de maatschappij etc etc. Dit keer is het iemand die vroeger in d'n Himmel woonde en nu zo'n beetje op de plak waar vroeger ons Liender was, achter de huizen in d'n Himmel, in de Jasmijnstraat. In die straat werd Gerrit thuis blij verrast met 'n bezoekje van de burgemeester die namens onze koningin het lintje kwam op spelden. Gerrit kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerrit zet zich vanaf 1970, dus meer dan veertig jaar, vele uren per week in voor het 'goede doel'. Hij is 25 jaar vele uren per week actief geweest als vrijwilliger bij de Stichting Kringloop ONA in Asten. Hij deed alle soorten klusjes in de winkel, haalde de spullen op bij de mensen thuis en ook sorteerde hij die voordat ze de winkel ingingen. Ook heeft hij zich ingezet voor humanitaire hulp aan Polen. In de periode van 1996 tot 2008 is hij wel vier tot zes keer per jaar met een goederentransport naar Polen gereisd. Hij regelde het inzamelen, het inpakken en ook het vervoer van de hulpgoederen. Om zeker te weten dat alle goederen op de juiste plaats terechtkwamen ging hij zelf de goederen wegbrengen. Maar ook voor de sport was Gerrit actief, 28 jaar lang, van 1970 tot 1998, heeft hij diverse functies gehad binnen de wandelsportvereniging. Hij was bestuurslid, daarna voorzitter en ook organiseerde hij de wandeltochten, ook zijn vrouw hielp hem daarmee en vele wandelaars hebben met de mooie plekken van Asten en haar omgeving kennis gemaakt. Van heinde en ver, kwamen de mensen naar Asten om op een gezonde manier te genieten van Asten en haar omgeving, zelfs mensen uit het buitenland lokte Gerrit naar Asten en ook de jeugd werd niet vergeten: hij stond aan de wieg van de avondvierdaagse en ieder jaar liepen veel kinderen met hun ouders mee. Boven zie de de trotse Gerrit en hier onder... dat spreekt voor zich.. Proficiat Gerrit met je onderscheiding...

Bij de brandweer was het weer feest want enkele van hun leden werden daar verrast met 'n koninklijke onderscheiding, en terrecht, want ze zijn al jaren en jaren lid en ze maakte samen met anderen de brandweer wat het nu is. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vrijwillige Brandweer van Asten werden er vier leden verrast door onze kersverse nieuwe Burgemeester H. Vos. De vier leden: Jan Waals 33 jaar, Peter Geven 28 jaar, Gerard Martens 30 jaar en ook onze Himmel-bewoner Arno van Horssen (53) 28 jaar namen ook op deze dag afscheid van het Brandweer korps. Voor hun inzet kregen zij allen een onderscheiding van de Nederlandse Vereniging voor Brandweer zorg en Rampenbestrijding NVBR en de Koninklijke Nederlandse Vereniging door Brandweer en Hulpverlening, en de dames kregen natuurlijk een mooie bos bloemen. Toen kwam ook nog de Burgemeester van Asten en als die zijn grote ketting omgaat doen dan snapt iedereen het wel. Al deze brandweermannen werden ook nog eens verrast met een Koninklijke onderscheiding: Lid van Oranje Nassau. De lijst van Koninklijke onderscheidingen in den Himmel is hier mee weer gegroeid, en wij wensen Arno en Tonnie uiteraard van harte proficiat met deze mooie onderscheiding. Arno bedankt voor je inzet...


Dit jaar is het precies 10 jaar geleden dat de gebroeders van den Burg die vroeger ook in d'n Himmel woonden, bijna tegelijk 'n Koninklijke onderscheiding ontvingen en ik vind dat we daar in deze map "Lintjesregen" wel 'ns over mogen berichten want dat komt niet vaak voor. Ze kregen beiden 'n onderscheiding in 2002, In Someren ontving
Tonny van den Burg (54) op 23 april de onderscheiding en Hans van den Burg (54) kreeg de zijne op 26 april in Asten beiden voor hun bijdrage als vrijwilligers... Op de foto's de trotse "Himmelse Boys". Echt ook iets om trots op te zijn...

...


Soms dan kom je iets tegen wat je helemaal niet wist of iemand die je helemaal niet kende en dat is hier het geval. Iemand die in Deurne ooit 'n lintje kreeg voor z'n verdienste voor de gemeenschap maar het is wel iemand uit onzen Himmel, in ons straat geboren. Ik heb bij Himmelse Platjes 'n foto geplaatst van het huis van Sjef van den Boomen, dat stond op de plek waar je vroeger het weggetje inging dat d'n Himmel en de Logtenstraat verbond maar dan helemaal vooraan tegenover kolenhandel Meulendijks, Jan de Post, en dat noemde men toendertijd het Himmel-eindje. Ik heb het hier over de oudste zoon
Geert van den Boomen (3), maar omdat hij van de oudere generatie is kunnen we dat ook niet weten maar de echte oudere zullen het zich wel kunnen herinneren. In 1958 huwde hij op 30 jarige leeftijd en ging in Deurne wonen waar hij zich inzette voor de Deurnese gemeenschap en zo was hij o.a. voorzitter van de Wilberttamboers en dat deed hij 23 jaar en verder legde hij contacten met verenigingen in Duitsland en hij organiseerde in Frankrijk veel muziekfestivals voor korpsen uit heel Europa. In 1988 werd hij onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijdrage aan 'n betere verstandhouding tussen Nerderlanders, Duitsers en Fransen. Daarnaast was hij ook ereburger van Draveil in Frankrijk, 'n behoorlijke bezige bij dus. In november 2003 overleed hij op 75-jarige leeftijd. Hieronder 'n foto van hem, overgenomen van Deurne-wiki en 'n foto van het tamboerkorps waar hij zolang voorzitter van was, 'n foto uit 1962. Lintjes krijg je als je het verdiend, Hij is er zo een...

......
In het huis waar Jan Kersten vroeger woonde, woond nu
Henk Bakker (55) en ook hij heeft 'n lintje ontvangen en volgens mij voor zijn inzit voor de ONA die belangeloos voor Asten en Someren "errig veul goei wérrik doen". Terecht dat je dan ook 'n onderscheiding krijgt en ik zal hier later nog op terugkomen als ik precies weet hoe het in elkaar zit. Ik vond wel ergens 'n foto van Henk en die zie je hiernaast staan maar als ik andere heb zal ik die later hier plaatsen want de ze is nog uit 2006 bij de opening van de nieuwe locatie aan de industrielaan.Meerdere mensen uit d'n Himmel zijn geridderd en ontvingen 'n medaille en eentje daarvan is de Brandweerman:
Leo Gabriëls (42), getrouwt met Petra van Schaijk (42) en wonende in het ouderlijkhuis van de van Schaijken. Leo kreeg deze onderscheiding op 27 mrt 2007 en was lid vanaf 1 april 1977 tot 1 januari 2006, bijna 29 jaar dus. Leo was een veelzijdig en gemotiveerd brandweerman met een groot vakmanschap. Hij heeft zich ook jarenlang beziggehouden met het registreren van brandweeractiviteiten voor het nageslacht. Het uitgebreide foto- en videoarchief dat momenteel voorhanden is, is voornamelijk van zijn hand. Nog regelmatig wordt er dankbaar gebruikgemaakt van het daarin opgenomen materiaal. Ondanks de lichamelijke beperkingen van de laatste jaren heeft Leo zich op allerlei wijzen nuttig gemaakt en betrokken getoond bij het reilen en zeilen van de vrijwillige brandweer en vooral op het gebied van oefenen is vele malen een beroep op hem gedaan. Zeker 'n man die de medaille verdiend heeft, want brandweerman is zeker niet het makkelijkste beroep en dit ook nog vrijwillig. De medaille is iets om trots op te zijn en dat zie je op de rechterfoto al bij z'n dochter Joyce die zichtbaar trots is op haar vader met zijn zojuist ontvangen medaille. Op de andere foto is Leo met echtgenote Petra en burgemeester Beenakker die hem de speldje kwam opspelden namens de koningin......... Verdiend is verdiend zeker ook Leo.

................


Hier 'n vermelding van weer iemand uit d'n Himmel n.l.
Bert van Heugten (47) en hij ontving 'n Koninklijke onderscheiding op 10 januari 2009 want Bert is vanaf mei 1986 lid geweest van het vrijwillige brandweerkorps in Asten en hem werd per 1 januari 2009, na bijna 23 jaren actieve brandweerdienst, eervol ontslag verleend. Bertje is wat je noemt een brandweerman zonder "poespas", zeer gedreven en gemotiveerd om, als de nood in Asten aan de man is, zijn bijdrage te leveren aan de brandbestrijding of hulpverlening en hij doet dit vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vooral de laatste jaren heeft hij zich, als een soort nestor, bemoeid met de begeleiding van nieuwe mensen binnen het korps. Op zijn eigen rustige en soms humoristische wijze wijst hij de jonge leden op de belangrijke aspecten voor, tijdens en na een inzet. Zijn ervaring draagt hij op die wijze over aan de nieuwe generaties. Voor zijn jarenlange trouwe inzet bij de vrijwillige brandweer Asten, ontving Bert van Heugten 'n koninklijke medaile op de foto's zie je hem glunderen, links is ie samen met z'n vrouw die 'n prachtige bos bloemen ontving. Op de rechterfoto kreeg hij ook nog 'n "penning met oorkonde" van de brandweer voor 22 jaar trouwe dienst... Hulde aan de man die dit verdiende...Hulde aan Bertje.

..........


Ik denk dat dit hier in de regio nog nooit is voorgekomen tenminste ik heb het nooit eerder gehoord of gezien, twee mensen die met elkaar zijn getrouwd worden beiden onderscheiden op de zelfde dag. Dit gebeurde bij de familie Cortooms in Asten, want
Mia van Schaijk (42) en haar man Jos Cortooms werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau en dat voor hun verdienste voor korfbal vereniging Klimop waar zij beiden als vrijwilliger hun steentje hebben bijgedragen, eigenlijk niet 'n steentje maar echt wel "rotsen" en daarbij verzorgde ze ook nog de gehandicapte zus van Jos, Trees Cortooms. Als iemand 'n onderscheiding verdiende dan zijn deze twee het wel. Hieronder 'n foto van 'n krantenknipsel. Bij SPISJAAL, In het Leecht, heb ik Mia als oud Himmel-bewoonster nog 'ns extra in de schijnwerper gezet, want ere wie ere toekomt.

........


Iemand die al verschillende lintjes heeft is
Tonny Cortenbach (59) want die kreeg al 'n lintje voor z'n 50 jarig jubileum in 1996 bij harmonie Sint Cecilia in Asten maar had er al eentje in 1992 ontvangen toen hij 40 jaar in dienst was van Eijsbouts Klokkengieterij en daarvoor door de toenmalige burgemeester mevrouw Vlaar koninklijk werd onderscheiden met de zilveren medaille van Oranje Nassau. Van beiden gebeurtenissen heb ik hier 'n foto. Links is 'n "joong Tôntje" met z'n klarinet en de andere foto's van boven naar beneden: Opspelding van de medaille door voorzitter Hans Boot van de harmonie Sint Cecilia, daaronder de Koninklijke Onderscheiding door burgemeester Vlaar en onderaan het "feestvarken" samen met zijn Mien.


Soms dan kom je dingen in je leven tegen waarvan je denkt dat het niet mogelijk is en dat dacht ik ook al van dit..
Toon Maas (31) werd gehuldigd omdat hij 50 jaar bij Schriks drukkerij werkte... 50 jaar, mijn god... dat is 'n halve eeuw, dan moet je toch echt wel honk vast zijn, maar dat was Toon ook.

Hij begon bij Schriks als Peelbelang bezorger toen ie twaalf was, niet ongebruikelijk voor die tijd, en op 28 juni 1928 stapte hij naar 't gemeentehuis om zijn arbeidskaart af te halen en zo begon zijn opleiding in de drukkerij-wereld bij Schriks en dat viel niet mee want als jong "broekie" moest je vanalles doen, corvee, opruimen, schoonmaken etc... maar Antoontje, zoals ze hem noemde, was ijverig en vaardig en als klein manneke mocht hij zelfs al "zetten" en daarvoor moest hij op 'n paar kistjes gaan staan anders kon hij niet bij de letterbak en de nodige lettertjes op 'n rij te zetten, hij verdiende toen 3,50 gulden per week. Hij moest zelfs drie avonden per week naar Helmond op de fiets nadat hij z'n dagdienst erop had zitten... maar hij hield vol en was voor Drukkerij Schriks 'n betrouwbare ijverige kracht en dat 50 jaar lang, en terwijl hij het 50 jarige jubileum viert is hij ook nog meer dan 45 jaar lid van harmonie Sint Cecilia, om maar aan te geven dat zijn leven niet alleen uit drukken bestond maar ook uit z'n grote hobby, muziek maken en hiervan is hij ook erelid. Links op de foto toen ie ongeveer 18 jaar was en rechts 't kranteknipsel uit 1978. Toon Maas, 'n man waar je op kon bouwen en hij kreeg dan ook terecht de zilveren medaille verbonden aan de huisorde van Oranje Nassau.. opgespeld door de toenmalige burgemeester van Asten, Dhr Rutten.


In de map van néeij weetjes heb ik al 'n stukske geschreven over
Jan Cortenbach (59), die in de bloemetjes werd gezet voor z'n 50 jarig lidmaatschap bij d'n bond en daarvoor ook 'n lintje hadden ontvangen, daarom zet ik Jan ook in dit rijtje want hier komen alle mensen te staan die 'n lintje of medailie ontvingen voor iets speciaals... en dat was in maart 2011 en wat niet iedereen weet is dat ie ook nog 19 jaar bij Siris in de commissie programmabeleid bepalend orgaan en zich ook nuttig maakt voor 't G-voetbal bij NWC als scheidsrechter en dat ook alweer meer dan 15 jaar, klasse Jan, ere wie ere toekomt. Van de 50 jaar dat Jan bij d'n bond was heeft ie ook nog 'ns 40 jaar in 't bestuur gezeten en ik weet nog dat hij de bonnenboekjes na moest kijk en uittellen langs Gerard Bukkems in de Hoogstraat in dat houten kantoortje en dat is alweer heel wat jaartjes geleden.


In de map SPÍSJAAL vind je 'n verhaaltje over
Peter van Heugten (61), 'n NWC-er in hart en nieren en het mooie daarvan is dat ie zelf nooit 'n bal weggestampt had, tenminst niet als speler. Sinds 1961 zet Peter zichzelf geheel belangeloos in voor voetbalvereniging NWC. Volgens onzen burgemeester is Peter 'n voorbeeldvrijwilliger, hij zorgt onder meer voor 't onderhoud en voor de accommodaties van NWC. Peter is er zo een van... Je hoeft hem maar te vragen en hij doet 't en niet zo maar, nee voor 200% en bij NWC zijn ze maar wat blij dat ze op zo iemand als Peter altijd 'n beroep kunnen doen, fantastisch, het lintje komt hem meer dan toe.


Wat ik hier schrijf gaat over 2002 want toen keeg
Thieu Hoefnagels (27) 'n onderscheiding, lid in de orde van Oranje Nassau, hij kreeg die op 26 juli 2002 voor z'n grote verdienste voor TWC. Thieu Hoefnagels was in 1973 medeoprichter van toer en wielerclub TWC in Asten, waar hij meteen penningmeester werd en dat bleef hij doen tot 1983, en toen ie wat jaren geen bestuursfunctie had binnen de vereniging kwam hij toch weer in het bestuur in 1992. Voor de leden van TWC organizeerd hij ieder jaar de ronde van Nederland, 'n sportieve rit die men dan moet fietsen waar hij de route voor uitzet en uit stippeld die men op dinsdag en zondag moet afleggen. Voor Thieu is er de grote klussenman, geen ding is er waar hij niet aan meewerkt bij TWC... hij organiseerd de kampioenschappen, hij regeld de prijzen, zit in de redaktie van 't clubblad en hij doet ook de ledenadministratie, en... hij zit ook nog als vertegenwoordiger namens TWC in de comissie van "Brabant op de fiets", tevens is ie een van de drijvende krachten achter de veldtoertochten en om nog maar 'ns aan te geven wat voor 'n "bizzig menneke" hij is... als initiatiefnemer van de fiets-driedaagse heeft ie al meer dan 225 routes uitgezet en is hij van die stichting-fietsdriedaagse ook nog bestuurslid.. Thieu is als enige persoon erelid van de vereniging, zo'n mensen heeft de gemeenschap nodig, Thieu verdiend eigenlijk wel meer lintjes.


In 1990 kreeg
Herman Bosch (41) de Koningklijke onderscheiding van Oranje Nassau in brons voor z'n veertigjarig dienstverband bij de Vlisco in Helmond, op 26 april 1950 begon hij daar, eerst als strijker in de handdrukkerij en twee jaar later werd ie daar inpasser. Op 16 jan 1967 werd Herman drukker hij presteerde het om ook nog eerste drukker te worden. Verder was hij ook mog meer dan 25 joar lid van de vakbond NKV.
Soms zijn er ook mensen die 'n onderscheiding of medaile ontvangen voor andere dingen en dit viel
Jos Manders (25) te beurt als beroepsmilitair voor: Langdurige, Eerlijke en Trouwe dienst bij de Koninklijke Luchtmacht... hiervoor kreeg ie de bronze medaile op 10 augustus 1967.

HIMMELS | NÉÉIJS | VRUUGER | SPÍSJAAL | VURHALEN | MUZZIEK | WEETJES | ALLE FOTO'S HIMMELS | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu