himmels.nl


Ga naar de inhoudsopgave

Wr ze wnde 2

NIJS


WOR ZE WONDE EN GEWOND HEBBE
en OVUR DE HUIZE


Hier ga ik wat nieuws doen over "Wor ze wonde". Ik behandel families uit de Hemel zoals ik die in mijn tijd heb meegemaakt waarvan ik weet waar ze vroeger en ook later hebben gewoond, wie de ouders zijn en waar ze vandaan kwamen voordat ze in "dun Himmel nirstreke".


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@


FABRIEKSTERREIN OP NUMMER 14


Op 'n stuk bouwland tussen marinus Engelen en de het woonhuis waar later Piet Bukkems zijn rijwielhandel had, verkocht Martinus Cornelissen zijn grond aan de firma J. A. Carp uit Helmond. Die bouwt er een enkele gebouwen voor zijn haspelarij en een paar jaar later breidt hij uit en het wordt de haspelfabriek. In juni 1911 werd de haspelfabriek opgestart met het maken van haspels voor de garenfabriek. Het werk kon door kinderen worden verricht en het schoolverzuim nam toe. Via een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart werd gewaarschuwd voor het werken bij de firma Carp. In 1915 moest het bedrijf vanwege een tekort aan grondstoffen een tijd worden stilgelegd en ook in februari 1921 moest het werk voorlopig worden stilgelegd. Het bleek niet goed te gaan met het bedrijf en er werd niks meer gefabriceerd... De fabriek van Carp lag jaren ongebruikt tot in 1930 de Duitse firma Wittenstein & Troost de haspelfabriek weer in bedrijf stelt. De crisisjaren gooiden echter roet in het eten en ook nu moest de haspelfabriek weer spoedig sluiten. De fabriek werd rond 1934 opgekocht door de firma Te Strake en Verkouteren en werd verpacht aan derden. Na de grote brand in de strohulzenfabriek van Johan van Goch aan de Fabrieksstraat, nu Julianastraat zocht hij een nieuw onderkomen en vond dat in deze nu leegstaande haspelfabriek. Zijn bedrijf is volgens keanten gevestigd op Hemel 14. In 1951 was hij met zijn bedrijf bezig om alles over te zetten naar zijn nieuwe bedrijf iets verder op aan de Hoogstraat en eind 1951 vindt er nog een brand plaats in de strohulzenfabriek van Johannes van Goch. De brand blijkt te zijn aangestoken uit wrok door een van zijn arbeiders. Ik herinner me die brand als de dag van gisteren, de Golfplaten vlogen als vliegende schotels door de lucht, ik was toen zes jaar oud. Er kwam een groot deel nieuwe fabriek en in de oude haspelarij was toen al in een van die gebouwen de IJzergieterij van Frans van der Velden gevestigd. Johan van Goch verhuisde helemaal naar de nieuwe fabriek en nu was er voldoende plek voor de gieterij. Frans van der Velden, geboren te Helmond in 1912 en was gietersbaas, hij woonde destijds in Tegelen waar hij gietersbaas was bij ijzergieterij "De Globe", waar vooral putdeksels werden geproduceerd. De ijzergieterij in onze straat de Hemel kende een kort leven want rond 1958 volgde de afbraak en wij als kinderen maakte op die plek een "racecircuit" voor fietsen... mijn damesfiets brak er ooit bij een van mijn sprongen op het kleine zandbaantje. Ook haalde we ijzer-slakken uit de grond die erin waren gekomen bij het gieten van de putdeksels wat ons een extra centje opleverde voor de kermis. Helaas werd alles wat wij hadden gegraven voor ons speelbaantje vernield, er werden er op die plek twee blokken van twee huizen gebouwd. Frans van der Velden verhuisde met zijn fabriek naar de Industrielaan, hij als eerste die verhuisde naar het industrieterrein. Toen hij zijn fabriek aan de Hemel had woonde hij zelf in het eerste huis rechts aan de Hoogstraat, hij had een eigen pad gecreeerd langs de achterkant van Piet Bukkems om van zijn woonhuis naar de fabriek te lopen. Later woonde hij aan de Wilhelminastraat, de ijzergieterij is er allang niet meer en in het pand aan de Industrielaan kwam de Kemie. Moet ik nog vermelden dat Frans alles deed voor zijn personeel, zo hadden ze ieder jaar een uitspaje naar Duitsland met de vrouwen erbij naar o.a. Koningswinter. Onze Sjaak werkte er ook maar had geen verkering, dan mocht ons moeder mee, die vond dat geweldig, Frans is op veel te jonge leeftijd overleden, hij werd maar 49 jaar oud.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@


Huis met huisnummer 18 later 62 en waar 60 bij kwam

Op een stuk grond van de familie van den Eerenbeemd werden rond 1932 twee huizen gebouwd en een ervan kwam in bezit van Piet Slaats. Hij is geboren te Deurne op 5 november 1908 als zoon van Tinus Slaats en Trui Brummans. Hij was gewoon arbeider van beroep en op 17 januari 1930 te Asten getrouwd met Dien Eijkemans. Dien was sinds 21 november 1928 weduwe van Frans van Heugten, die kwamen van het Laarbroek en met wie zij op 22 februari 1924 te Asten getrouwd was. Piet begon er met het verkopen van zaden. Hij verkocht er zaad voor alle soorten bonen en ook voor klaver en gras. Verder ook voor mangelwortelen, veldwortel, koolraap en voor knolgroen. Ze hadden toen nog huisnummer 12. Ze hadden dus kinderen en stiefkinderen, de kinderen die Dien had van Frans van Heugten waren: Bert, Diena, Frans en Jan. Die laatste trouwde met Mietje Engelen uit de Hemel. Piet Slaats en Diena kregen samen ook nog enkele kinderen: Jaantje, Gerrit, en Martien. Rond 1950 ruilt Piet Slaats het huis met Ties Mennen die aan de Kruiskensweg woonde. Het huis in de Hemel kreeg uiteindelijk het huidige adres Hemel 62. Ties Mennen was er 'n zoon van Hannes Mennen die in een van de boerderijen rond het kasteel woonden in Heusden. Hij was geboren op 6 januari 1900 en trouwde op 1 maart 1928 voor de kerk in Bakel waar zijn vrouw vandaan kwam met Anna Martens. Ze kregen acht kinderen waarvan er een al vroeg was overleden. Later werd het huis verbouwd, de stal aan de rechterkant werd verbouwd tot woonhuis en boven kwamen slaapkamers, eerder keek je onder in de stal gewoon tegen de pannen aan. Ik herinner me dat als de dag van gisteren toen ik van zoon Jos, die daar toen kwam wonen, mocht komen kijken toen ik daar rond liep, ik was toen 11 jaar oud. Jos trouwd met de uit Someren-Eind afkomstige Diny van Houts op 26 mei 1956. Het aangepaste woonhuis kreeg huis nummer 60. Later woonde er ook Martien dat weet ik zeker maar volgens mij ook nog Ria maar dat weet ik niet heel zeker. Op dit moment woont zoon Linie nog in het huis op nummer 62 maar of er iemand op 60 woont weet ik niet. Ties was een van de weinigen die erg oud werden.... hij werd 94 jaar.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@


Het huis van de fietsenmaker Hemel 12 later 30

Op de hoek van de Hemel en de Hoogstraat (wat vroeger de Wolfbergsemolenstraat was) werd 'n prachtig huis gebouwd. Het was op een stuk bouwland in de Hooge Loverbosch, door de toenmalige eigenaar Antoon van Lierop. De eerste bewoner is Johannes Boerekamps, die kwam uit wat later de Driehoekstraat was, en getrouwd met Anna Maas uit Someren. Zij verhuizen in 1904 en de nieuwe bewoner is Johannes Janssen, Hij is stucadoor van beroep en op 9 oktober 1903 getrouwd met Cisca Bartels. Zij vertrekken eind 1907 naar Dsseldorf (D) en dan komt Hannes Ceelen er wonen samen met zijn vrouw Maria Haazen. De familie Ceelen verhuist naar de Wolfsberg en de bij hun al ingewonende had Toon van de Grind uit Hedikhuizen koopt het huis en gaat er wonen na zijn huwelijk met Maria Kortenbach, hij is veldwachter in Asten, hij kreeg de bijnaam "speurneus". Zij verhuizen rond 1926 naar Molenstraat 35, nu Burgemeester Wijnenstraat en de koper en nieuwe bewoner is Hanneske Janssen, hij is chauffeur van beroep en in 1926 getrouwd met Coba Cortenbach, dochter van Toon Cortenbach en Maria van Helmond. Coba is een zus van onze buurman in de Hemel, Tinus Cortenbach. Zij verhuizen rond 1940 naar elders in Asten. Hannes Janssen is op 10 december 1947 overleden en Coba 1 augustus 1984. Het huis wordt gekocht Piet Bukkems en zijn zus Johanna Bukkems. Johanna trouwde met Frans Verhees. Ze woonde er toen met twee gezinnen, toen de familie Verhees verhuisden werd een deel verbouwd tot fietsenwinkel. Piet Bukkems (in de volksmond Pietje Bukkems) werd geboren te Asten op 12 juni 1917 als zoon van Graard Bukkems en Mina Jansen. Hij was zoals we weten weten rijwielhersteller en op 8 oktober 1943 te Asten getrouwd met Anna Berkvens, geboren op 11 januari 1917. Aan de zijde van de Hoogstraat was een extra ruimte voor reparaties. In 1953 werd de winkel vergroot en wit geschilderd. Rond 1960 werd de rijwielhandel opgeheven en begon Piet samen met zijn zoon Gerard een autobedrijf. Ze waren lange tijd Fiat dealer. Op de plek naast het huis werd een kleine garage gebouwd. Later werd alles afgebroken en kwam er een nieuwe grotere garage en nog later uitgebreid zoals het er nu uit ziet. Ook werd er een nieuwe woning gebouwd aan de Hoogstraat. Piet verhuisde later naar de Albert van Cuijckstraat naar een mooie bungalow. Inmiddels i Gerard, die de zaak overnam gestopt met de garage. Alles staat er nog wel alleen de showroom aan de overkant in de Hoogstraat is verkocht. Wij hebben goeie herinneringen aan de bewoners van Bukkems, Gerard was 6 jaar mijn klasgenootje op de Voordeldonkse school. Piet Bukkems is overleden op 4 augustus 1995 overleden en zijn vrouw Anna op 28 december 1998.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@


4 huizen in dun Himmel (27-29-31-33) = (53-55-57-59)


We moeten nog eens terug naar 1930. Ja precies, over 'n paar jaar is dat 100 jaar geleden. Een stuk bouwland in de Hooge Loverbosch, in bezit van Johannes Hoefnagels, wordt rond 1928 verkocht aan Eimert van Deursen. Hij bouwt rond 1930 op dit terrein en het aangrenzende terrein twee blokken van twee huizen. Eimert van Deursen is op 30 januari 1899 geboren en op 21 juli 1947 getrouwd met Johanna Coolen. Eimert van Deursen woonde ten tijde van de bouw van het huis bij zijn ouders in de toenmalige Stationstraat. Hij verhuurde de vier huizen aan derden.

Het meest linkse huis, toen met huisnummer 27, later 53, wordt gehuurd door Jan Zeegers, van beroep stucadoor en getrouwd met Drika Sauv. Ze verhuizen later de andere kant van de weg waar vroeger de ijzergieterij van van der Velden stond en waar twee blokken huizen waren gebouwd, de familie Bert Janssen worden de nieuwe bewoners van huisnummer 53.

Op huisnummer 29, later huisnummer 55, is de eerste bewoner Fried van de Ven, hij is venter van beroep en op 26 januari 1906 te Asten getrouwd met Johanna van Brussel. Nadat de kinderen uit huis waren kwam dochter Cisca er wonen die getrouwd was met Jan Kerstens. "Opoe" van de Ven bleef bij de familie Kerstens inwonen.

Op huisnummer 31, later 57, kwam als eerste bewoner, Heinrich Buekers, geboren te Goch in Duitsland en van beroep timmerman, hij is op 27 mei 1930 getrouwd met Dora Verbroekken. Ze verhuizen in 1933 naar de Wilhelminastraat en de tweede huurder is de uit Arnhem afkomstige Jan Dorssen, van beroep is hij schrijver op 17 april 1929 getrouwd met de uit Zaandam afkomstige Nella van Breukelen. Zij verhuizen naar de Emmastraat in 1934 en dan worden wij de nieuwe huurders. Driek Welten, geboren te Asten op 18 januari 1901 als zoon van Jacobus Welten en Elisabeth Meulendijks. Vader is op 26 april 1932 te Asten getrouwd Anna van Bussel, geboren te Meijel op 25 april 1908 als dochter van Coob van Bussel en Catharina van Rijt. Ze woonde eerder in de Emmastraat nummer 47. Onze familie gaat verhuizen in 1961 naar de Rozenstraat 35 en in het huis komt Geven wonen die eerder op de Ommelseweg woonden. Later komt nog Henk van Helmond er wonen en nog later Hennie Verhees die was getrouwd met Mien Bosch uit de Hemel van huisnummer 41.

Gaan we naar de vierde woning met huisnummer 33, later 59. Dit huis wordt als eerste bewoond door Hub Kuijpers, van beroep chauffeur op 20 april 923 te Asten getrouwd met Adriana Sauv. Zij verhuizen al snel naar de Molenstraat 50, nu Burgemeester Wijnenstraat 84 en het huis wordt daarna verhuurd aan de uit Vlissingen afkomstige Leijn Sanderse, van beroep letterzetter en getrouwd met Louisa Ledain. Zij vertrekken aan het einde van een periode naar Helmond. Dan wordt de nieuwe huurder Thomas Werts, Antonie Werts en Antonia Aarts. Zij verhuizen in 1936 naar de Ommelseweg 18A en dan wordt Tinus Cortenbach onze buurman, Tinus werkt net als mijn vader bij Sjang Hoefnagels, ook hij is suikerbakker van beroep en getrouwd met Anna maas op 05 mei 1936 te Asten, Tinus woonde eerder met zijn moeder in de Emmastraat nummer 36, een van de vijf gebooi. Zijn moeder woont samen met Tinus op nummer 59. Bij hun in huis woont ook nog een kostganger, in de maand juni 1937, de machinezetter Aris Smit. Hij verhuisde naar de Kanaalstraat in Someren. Anna Cortenbach - Maas, de vrouw van Tinus is op 1 augustus 1944 veel en veel te vroeg overleden en de moeder van Tinus, Maria Cortenbach - van Helmond op 6 juli 1945. Tinus trouwde later met Corrie Zwartjes. In 1961 vertrekken ze net als wij naar de Rozenstraat. Wie er dan is komen weet ik niet, wel weet ik dat muzikant Piet Kortooms er later is komen wonen.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@


Familie Driek Welten (57)

Driek Welten was mijn vader en hij was het eerste kind van Cobus Welten, geboren op 25 juni 1870 en zijn vrouw Elisabeth Meulendijks, ze waren op 16 februari 1900 te Asten getrouwd met Elisabeth Meulendijks. Na de geboorte van 'n zusje van mijn vader, die snel al overleden is, is ook zijn moeder overleden. Zijn vader Cobus was in 1900 gaan wonen in het huis aan de Prins Bernhardstraat waar eerder zijn ouders en broer woonde. Hij bleef daar van 1900 tot 1903, de tijd dat Driek en zijn zusje waren geboren. Ze verhuisden in 1904 naar de Emmastraat waar ze het huis kochten van de weduwe van Peter Peeters tegenover de molen van Cuppens, onze opa was opnieuw getrouwd met Dora Lammers op 16 april 1904 en kregen nog enkele kinderen. Zij wonen van april 1904 tot oktober 1908 in het huis en verhuizen daarna naar de Hutten onder Deurne. Zij verhuren het huis aan Johannes Joosten maar keren terug in 1910. Volgens mij hadden ze toen al een woning gekocht van de vijf gebooi waar zoon Bert woonde. Jacobus Welten is op 26 november 1921 te Asten overleden en Dora Welten - Lammers blijft er met haar gezin wonen op Emmastraat 47. Ze bouwde later een nieuw huis op dezelfde plaats en gaat verhuizen naar mijn vader gaat er wonen nadat hij met ons moeder was getrouwd... Ons moeder was geboren in Meijel als Anneke van Bussel en heeft op diverse plaatsen gewoond, o.a. in Zeilberg en de Rips maar kwamen in Heusden terrecht in de Peel Haar ouders waren Coob van Bussel en Catharine van Bussel - van Rijt. Ons moeder was de tweede jongste. Haar jongste zus, Marietje had later de Spar winkel in Heusden en haar iets oudere zus Drika was getrouwd met aannemer Piet van Helmond. Ons moeder was geboren op 25 april 1908, toen ze trouwde met onze vader was ze 'n dag eerder net 24 geworden, 26 april 1932. Ze woonde niet lang in de Emmastraat en daar hadden ze hun reden voor... Nadat onze oudste zus Ellie was geboren op 5 augustus 1934 verhuisde ze naar de Hemel 31 die later huis nummer 57 heeft gekregen. We hebben daar graag gewoond, maar in 1961 gingen we toch verhuizen naar de Rozenstraat 35 en ook daar hadden we net als in de Hemel fijne buren. Na ons Ellie zijn er in de Hemel de rest van de negen kinderen geboren, Sjaak, Jo, Hub, Theo, Henk, ikke Peter (zeg maar Peer), Frans en in 1951 ons Annemieke. Na het overlijden van onze vader op 9 januari 1983, hij was bijna 82 jaar, heeft ons moeder nog een tijdje in de Rozenstraat gewoond maar toen iedereen het huis uit was werd ons moeder liefdevol opgenomen in het gezin van ons Annemieke op de Eikelaar. Na vele fijne jaren gaf ze zelf aan dat ze beter naar Bartholomeus kon gaan... daar is ze gebleven tot aan haar dood op 18 november 1993, tien jaar na vader. Helaas is op dit moment niet iedereen meer in leven, de eerste die ons heeft verlaten is onze Theo, die verongelukte op 2 november 1969 op 29 jarige leeftijd. Op 28 april 2011 is onze Sjaak overleden, hij was toen 76 jaar en op 4 maart 2018 heeft ons Jo ons verlaten op 81 jarige leeftijd. Ons Ellie woont nog altijd met haar echtgenoot in Deurne, Onze Henk in een prima verzorgingstehuis in Sambeek en Hub, Peer, Frans en Annemieke wonen nog altijd in ons eigen vertrouwde Asten.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@Familie Bert Hoefnagels (27)


Bert Hoefnagels had een groot gezin gesticht, hij zelf kwam uit een gezin van acht kinderen waarvan Bert het zesde kind was. Zijn vader was Antonie Hoefnagels en zijn moeder de uit Deurne afkomstige Helena van den Berkmortel en ze trouwde in 1901. Bert is geboren op 19 oktober 1910 aan de Kerkstraat 19 wat later Waardjesweg werd en nog later Albert van Cuijckstraat. De ouders van Bert hadden later een boerderij naast de kruidenierswinkel van van Stratum aan de Wolfberg 13. De vrouw van Bert, Anna Marie Cauven werd op 25 juni 1912 in Helden Panningen geboren en was een dochter van Anthonius Cauven en Johanna Bertrams. Ze hadden elkaar zoals bij zovele vroeger, ontmoet op 'n kermis. Ze trouwden op 28 april 1937 en kwamen wonen in de helft van de arbeiderswoning aan de Kerkstraat 19. Ze gingen later verhuizen naar een van de drie nieuwe blokken woningen in de Hemel, ze kregen het meest linkerhuis op nummer 26, later kwam daar Jan van Seccelen wonen en andere huizen waren ingericht voor twee gezinnen, tenminste voorlopig i.v.m. de woningnood net na de oorlog. Vandaar zijn ze gaan verhuizen naar de andere kant van de weg naar nummer 27 waar vroeger Prust woonde. Daar ken ik de familie Hoefnagels het beste van, Johan zat bij het jongensgilde in de tijd dat ik er ook bij zat. Na jaren verhuisde het gezin naar de Bernard de Merodestraat nummer 16. Nog later vertrokken ze naar het Boletenpein naar nummer 22 en toen naar 'n klein huisje aan de Pastoor de Kleijnhof 19. Het laatste deel van hun leven was Koningsplein 1, zoals wij vroeger zeiden: "noa de zusters". Ze hadden bij Hoefnagels 15 kinderen, Aloys zou een beetje jonger als ik zijn geweest maar stierf helaas al na een paar maanden. De moeder van Anna Marie woonde altijd bij de Hoefnagels in tot aan haar dood. Petje af, ze was een van hun....@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@


Familie Willem van Heugten (61)

De familie van Willem van Heugten woonde in de Hemel op huisnummer 61 waar voor die tijd Marinuske Joosten woonde maar dat kan ik me niet meer herinneren, ik was nog tejong denk ik. Willem van Heugten was een zoon van Henrici van Heugten en Maria Lammers, geboren op 9 mei 1904 en getrouwde met Miet Willems die geboren was in Milheeze op 30 april 1907, haar ouders waren Peter Willems en Hendrika Manders. Ze trouwden op 2 mei 1935 in Deurne - Zeilberg. Willem woonde bij zijn ouders op de Ommelseweg 16 Asten, waar hij het huis van zijn ouders waarschijnlijk overnam. Zijn broer woonde op Langstraat 1. Willem ruilde van woning met zijn broer en kwam wonen op Langstraat 1 wat later Prins Bernhardstraat, op nummer 29. In 1938 werd dochter Riek geboren op Langstraat 1 en 'n jaar later in 1939 werd Henk geboren in hetzelfde huis maar toen Prins Bernhardstraat 29. Om aan te geven waar dit ongeveer was... nu is daar Dinnertijd, voorheen het cafe en de zaal van Hub Bakens, "Sorewal". Later verhuizen ze naar de Hemel als het huis van Joosten leeg komt. Ze blijven er wonen tot ze in 1961 verhuizen naar de Rozenstraat 31. Leuke bijkomstigheid.... ze woonde in de Hemel 2 deuren verder als wij, wij op 57, Cortenbach op 59 en Willem van Heugten op 61, in de Rozenstraat woonde wij op 35, van Gorp op 33 en Willem van Heugten op 31. Later gingen beiden naar een verzorgingstehuis, gescheiden van elkaar.... tja zo zit Nederland in elkaar, als Willem burgemeester was geweest was dat zeker niet gebeurd, maar ja, wij zijn maar werkmensen, fabrieksarbeiders. Miet is overleden op 29 februari 1984, ze was toen 76 jaar oud en Willem op 15 juni 1998 en was erg oud geworden, 94 jaar. Ze hadden vijf kinderen, Annie, Riek, Henk, Peter en Nellie.

HIMMELS | NIJS | VRUUGER | SPSJAAL | VURHALEN | MUZZIEK | WEETJES | KULTUUR | ALLE FOTO'S HIMMELS | Sitemap


Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu